CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
คาราวานทัวร์เดียนเบียนฟู ซาปา ผ่านเส้นทาง สปป.ลาว สู่เวียดนามเหนือ กับการท่องเที่ยวรูปแบบคาราวานรถยนต์
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : 14 - 21 ม.ค. 2558 ราคา : 20,900 บาท

คาราวานทัวร์ลาว เวียดนาม เดียนเบียนฟู ซาปา
ทัวร์คาราวานเดียนเบียนฟู..ดินแดนแห่งสมรภูมิรบ.. ซาปา..สวิสเซอร์แลนด์เวียดนาม กับการขับรถยนต์ท่องเที่ยวสไตล์คาราวาน ผ่านเส้นทาง เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองขวา-เดียนเบียนฟู-ซาปา-อุดมไชย-เชียงของ 8วัน7คืน
 Friend trip Caravan 
ตอน : เดียนเบียนฟู..สมรภูมิรบอินโอจีน..
ซาปา..ดินแดนแห่งหุบเขา สวิสเซอร์แลนด์เวียดนาม

เดินทางวันที่ 14 - 21 มกราคม 2559 นี้ ด่วนรับจำนวนจำกัด
ปิดรับสมัครพร้อมส่งเอกสารการเดินทางวันที่ 10 ธันวาคม 2558 
           


วันแรก   Free Run – เชียงของ  - โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์                                                                                                                 

              ก่อนเดินทางถึงโรงแรมที่พัก ที่อำเภอเชียงของ ควรแวะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง
               ทล.1020 อ.เชียงของ เชียงราย พิกัดดาวเทียม 20.267011,100.405991

16.00 น.  ต้อนรับคณะ ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ โดยทีมงาน เชียงราย สไมล์ ทัวร์ พร้อมทั้งรับสติ๊กเกอร์ติดรถและวิทยุสื่อสาร (ว.แดง)
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) ณ ห้องอาหาร (ห้องประชุมของทางโรงแรม) พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการเดินทาง และมารยาทในการใช้
              รถใช้ถนนใน ลาว และ เวียดนาม หลังจากนั้นเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง   เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – อุดมชัย – เมืองขาว (400 กม.)                                                                                 

06.00 น.   บริการอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น.   นำคณะเดินทางไปยังสะพานมิตราภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออก เมือง เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย      
               แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ผ่านพิธีการของลาวเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย
               (ออกเดินทางจากห้วยทราย 111 กม. คณะแวะพักที่หมู่บ้านน้ำฟ้า จากนั้นออกเดินทางต่อผ่านเมืองเวียงภูคา สู่หลวงน้ำทา (70 กม.) 
12.00 น.   เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)  ณ ร้านอาหาร
13.00 น.   จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อจากหลวงน้ำทาไปยังเมืองอุดมไชย (110 กม.) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.
15.00 น.   คณะเดินทางผ่านเมืองอุดมไชยเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองขวา  (100 ก.ม.) ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชม.
16.00 น.   นำคณะเดินทางถึงเมืองขวา รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)  
18.00 น.   นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมเซินนะลี่ มาตรฐาน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น (บรรยากาศใกล้แม่น้ำอู) คืนนี้ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม   เมืองขวา – ด่านปางหก(ลาว) – ด่านไตรจาง(เวียดนาม) – เดียนเบียนฟู (110 กม.)                                                               

06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) ห้องอาหารโรงแรมที่พัก 
07.00 น.   ออกเดินทางจากเมืองขวาเพื่อมุ่งหน้าสู่ด่านสบพูน(ปางหก) ลาว (65 ก.ม.) 1.30 ชม.
09.00 น.   คณะเดินทางถึงด่านสบพูน(ปางหก) ลาว ผ่านพิธีการผ่านแดนแล้วมุ่งหน้าสู่ด่านไตรจางเวียดนาม
10.00 น.   ผ่านพิธีการเข้าเมืองเวียดนามที่ด่านไตรจางแล้วมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองเดียนเบียนฟู (40 กม.) 1 ชม.
11.30 น.   คณะเดินทางถึงตัวเมืองเดียนเบียนฟู รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)
12.30 น.   นำคณะเที่ยวชหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ “เจียน ทั่ง ลิด ซือ” หรือ ชัยชนะแห่งประวัติศาสตร์ เดียน  เบียน ฟู ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธ
               สงครามของทหารเวียดนาม และ ทหารฝรั่งเศส ชมรูปปั้นจำลองท่านโฮจิมินส์ และ นายพล โบ เหงียน เกี๊ยบ ผู้นำทหารของเวียดนาม ชม
               ป้อมปราการ Phu An Nan หรือ A1 ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฝรั่งเศสที่มีการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงในสมัยสงครามเวียดนาม จากนั้นข้ามฝั่งไปยัง
               สุสานนักรบวีรชนเวียดนามชมฐานบัญชาการรบของฝรั่งเศสของนายพันเอกเดอ กัสตรี ผู้บัญชาการ ภายหลังเวียดนามยึดคืนได้จากฝรั่งเศส
               และต้องยอมแพ้ต่อทหารเวียดนามก่อนมีการโบกธงประกาศชัยชนะในสงครามครั้งนี้ ชมอนุสาวรีย์วีรชน “ สู้เพื่อชัยชนะ ” ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา
               กลางใจเมืองเดียนเบียนฟู 
17.00 น.   นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมเมืองแถน (MUONG THANH DIEN BIEN 4*) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก หลังอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่สี่  เดียนเบียนฟู – ซาปา (280 กม.)                                                                                                                                               

06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่9) ห้องอาหารโรงแรมที่พัก 
07.00 น.   นำคณะเดินทางไปยังเมืองซาปา (280 กม.) 6 -7 ชม. ระหว่างทางแวะเที่ยวชมตลาดเช้าไทดำท่านจะสัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าไทดำที่สามารถ
               สื่อสารภาษาไทย-ลาว ได้สามารถจอดพูดคุยและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกพร้อมชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามยิ่ง
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ร้านอาหารระหว่างทาง
บ่าย        ถึงเมืองซาปา ซาปาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้กับชายแดนจีน ห่างจากรกรุงฮานอย ประมาณ 350 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัด
               ลาวไค สูง 1,650 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ทำให้เพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวได้ดี ซาปาเป็นเมืองตากอากาศมาตั้งแต่ยุคฝรั่งเศส
               ครอบครองและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางภาคเหนือของเวียดนาม ได้รับการยกย่อง จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เป็น “สวิสเซอร์แลนด์เวียดนาม
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมเมืองแถน (MUONG THANH SAPA 3*+) ระดับ 3+ ดาว
               หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า     เที่ยวซาปา เต็มวัน พักซาปา                                                                                                                                                

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 12)
08.00 น.   ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) อยู่ห่างจาก ซาปา 3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน
               เมื่อกว่า 300 ปีก่อน มี เครื่องแต่งกายที่นิยมใช้โทนสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำ ที่มีทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดงดงามยิ่ง พร้อมชมการแสดงของชนเผ่าม้ง
               ในโรงละครแบบชาวพื้นเมืองนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้กัน เพราะสามารถเดินไปชมได้อย่างสบาย 
12.00 น.   รับประทานอาหารอาหารเที่ยง (มื้อที่ 13)
13.00 น.   นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านต่าฟาน (Ta Van Village) เป็นหมู่บ้านของชาวเขาหลายเผ่ามาอยู่รวมกัน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
               และชมทัศนียภาพนาขั้นบันไดที่ซึ่งมีเทือกเขาฟานสีปันเป็นฉากหลัง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม น้ำตกซิลเวอร์
               (Silver Waterfall) ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน สมควร
               แก่เวลานำท่านเที่ยวบรรยากาศยามเย็นของเมืองซาปา ชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา และ ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ
               ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสันหลังอาหารให้เวลาท่านเดินชมเมืองและหาชื้อของฝากตามอัธยาศัยในบริเวณใกล้ๆโรงแรม 
18.00 น.   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) หลังอาหารเข้าพัก ณ โรงแรมเดิม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก    ซาปา - เดียนเบียนฟู - อาหารเย็นขันโตกไทดำ พร้อมการแสดง                                                                                           

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่15) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
07.00 น.   ก่อนออกเดินทางกลับสู่เมืองเดียนเบียนฟู นำคณะชมยอดเขาเมืองซาปา ( Ham Rong Mountain ) ซาปา รายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขา
               เหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่ สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือ ฟานซี ปัน (Fansipan)
               ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็น ยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรสมควรแก่เวลาออกเดินทางต่อสู่เดียนเบียนฟู
12.00 น.   ระหว่างทาง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่16) ณ ร้านอาหาร
17.00 น.   คณะเดินทางถึงเดียนเบียนฟู รับประทานอาหารเย็น แบบขันโตกไทดำ พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมที่ชาวบ้านแสดงต้อนรับคณะ 
20.30 น.   สมควรแก่เวลานำขบวนกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด   เดียนเบียนฟู – ด่านไตรจาง – ด่านสบพูน(ปางหก) – อุดมไชย (220 กม.)                                                                             
 
06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่17) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
07.00 น.   นำคณะออกเดินทางจากเดียนเบียนฟูสู่เมืองอุดมไชย สปป.ลาว (220 กม.)
09.00 น.   คณะผ่านพิธีการผ่านแดนเวียดนาม-ลาว เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองขาว (70 กม.) 
11.00 น.   คณะเดินทางถึงเมืองขวา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่18) ณ ร้านอาหาร
12.30 น.   นำขบวนออกเดินทางต่อสู่เมืองอุดมไชย (110 ก.ม.) ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชม.
15.30 น.   คณะเดินทางถึงเมืองอุดมไชย นำคณะเที่ยวชม พูพระธาตุ (พระธาตุสีทองตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง) ซึ่งเป็น ศาสนสถานที่สำคัญของชาว
               ลาวและเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบเมือง ท่ามกลางการถูกล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน จากนั้นชมวัดสินจงแจ้ง ตั้งอยู่ทางตอน
               เหนือของตัวเมือง วัดสินจงแจ้งที่นักท่องเที่ยวน่าจะไปเที่ยวชมอีกที่หนึ่ง มีพระพุทธรูปหลายสมัย จุดเด่นอยู่ที่ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้านนอกของ
               อุโบสถเป็นภาพวาดของชาวคอเคเชียน ผู้ชายจมูกโตมีหนวดเครา น่าจะเป็นคนฝรั่งเศสหรือไม่ก็ฮอลันดาที่เข้ามาอยู่ในลาวในยุคแรกๆ
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่19) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเย็นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมมิตรภาพ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่แปด  อุดมไชย – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ  (290 กม.)                                                                                                 

07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่20) ณ ร้านอาหาร
08.00 น.   นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองอุดมไชย ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองไชย
09.00 น.   ออกเดินทางสู่เมืองหลวงน้ำทา (110 กม.) 3 ชม.
11.30 น.   คณะถึงเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่21) ณ ร้านอาหาร
12.30 น.   ออกเดินทางต่อสู่เมืองห้วยทราย (180 กม.) 3.30 ชม.
17.00 น.   คณะเดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำคณะผ่านพิธีการออกเมืองลาวเรียบร้อยแล้ว ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 4 สู่ประเทศไทยที่ด่านเชียงของ 
17.30 น.   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว คณะเดินทางกลับถึงอำเภอเชียงของโดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ คณะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา
 
 
                                  **********************************************************************************
อัตราค่าบริการ
 
ราคาสำหรับผู้เดินทาง 15-30 ท่านขึ้นไป ผู้ใหญ่ท่านละ 20,900 บาท
เด็กอายุ 2-10 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 18,000 บาท
 เด็กอายุ 10 ขวบขึ้นไป ราคาเท่ากับผู้ใหญ่
 พักเดี่ยวเพิ่ม    4,500  บาท
 ค่าธรรมเนียมผ่านแดนรถ 7-15 คันขึ้นไป คันละ 8,500 บาท
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าเช่าวิทยุสื่อสารเครื่องแดง (CB 245) หรือ ว แดง จำนวน 8 วัน ราคา 1,400 บาท


อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

ค่ารถเซอร์วิสนำขบวน

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าแก็ส

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย -ลาว -เวียดนาม รถและคน

ค่าภาษีต่างๆ(ถ้ามี)

ค่าที่พัก 7 คืน, อาหาร 21 มื้อ

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ ทีมงาน

ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย

ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  

อาหารเย็นพร้อมการแสดงไทดำที่เดียนเบียนฟู

ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางผู้โดยสาร วงเงิน 1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุระหว่างรถของท่าน กับคนหรือรถยนต์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง

 

ค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่และรถยกและย้าย

 

ค่าใช้วิทยุสื่อสาร(ว.แดง)เอกสารสำหรับคนขับรถยนต์
1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของคนขับ มาก่อนเดินทาง 35 วัน 
2. สำเนาบัตรประชาชน คนขับรถยนต์ ท่านละ 3 ใบ
3. สำเนาใบขับขี่ (ไทย) ของคนขับ 3 ใบ (ต้องเป็นใบขับขี่รุ่นใหม่ที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ด)
4. หาก ผู้ขับขี่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ (เจ้าของรถไม่ได้เดินทางด้วย) ให้ท้าหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถยนต์ จำนวน 3 ชุด พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
      และทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ และผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 3 ชุด 
 
เอกสารสำหรับรถเดินทาง
1. สำเนาหน้ารายการจดทะเบียนรถ และหน้าเสียภาษี จำนวน 3 ชุด  
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาใบขับขี่และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขับ จำนวน 3 ชุด ของ
3. กรณีรถติดไฟแนนซ์ให้ขอหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ขับขี่นำรถออกต่างประเทศจากบริษัทนั้นๆ กรุณาส่งจริงมาก่อนวันเดินทาง
4. ส่งตัวจริงพาสปอร์ตรถเล่มสีม่วง หากไม่มีให้ไปติดต่อทำที่ ขนส่งจังหวัดของภูมิลำเนาท่าน 
 
อื่นๆ
1. รถทุกคันที่ร่วมเดินทาง จะต้องมีวิทยุสื่อสาร (ว.แดง) ไว้สำหรับสื่อสารประจำรถ หากไม่มี ทางเรามีบริการเช่า วันละ 200 บาท รวมทั้งทริป 6 วัน 1,200 บาท
2. ก่อนออกเดินทางรถทุกคัน ควรตรวจสอบระบบเบรก ยางรถ ระบบน้ำต่างๆ ให้เรียบร้อย
3. รถทุกคันที่ร่วมเดินทางจะได้รับสติ๊กเกอร์เบอร์ประจำรถ เพื่อสะดวกในการดูแลของทีมงาน
4. การเดินทางแบบคาราวานทัวร์ ท่านต้องปฏิบัติตาม ทัวร์ลีดเดอร์ แนะนำเพื่อความเรียบร้อยโดยรวมของคณะ
5. สำหรับในลาวและจีน ค่าธรรมเนียมรถมี พรบ.ประกันภัยรถยนต์ และค่าธรรมเนียมผ่านแดน กรณีเกิดอุบัติเหตุท่านต้องจ่ายค่าขนย้ายกลับประเทศไทยเอง
 
การชำระเงิน 
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาแม่สาย 2 บัญชี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เชียงราย สไมล์ ทัวร์ เลขที่ 672-2-02654-1
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท และมัดจำค่าผ่านแดนรถคันละ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ
3. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ 24 ชม.ก่อนวันเดินทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด 
 
 
หมายเหตุ              
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ
      , การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย
       รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองนั้นๆเป็นสำคัญ
 
*******************************************************************************  
 
ตรวจเช็ค เตรียมความพร้อมรถยนต์ของท่าน ก่อนร่วมเดินทางคาราวานทัวร์ 
 
*  รถที่ใช้แก็ส LPG ก่อนเดินทางประมาณ 1-2 อาทิตย์ ให้เปลี่ยนมาใช้ น้ำมันเพราะคณะคาราวาน เจอปัญหาบ่อย เวลาแก็สหมด เปลี่ยนมาใช้น้ำมัน
   รถมักมีปัญหาจึงแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ น้ำมันสัก 1-2 อาทิตย์ หากพบปัญหา จะได้แก้ไข ก่อนเดินทาง * 
 
- เช็คระบบเครื่องยนต์ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ และ กรองน้ำมันต่างๆ เมื่อใกล้ถึงระยะที่กำหนด ก่อนการเดินทาง
- เช็คระบบสายพานต่างๆ เช่น สายพานเครื่องยนต์ สายพานแอร์ สายพานไทม์มิ่ง ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ฉีกขาด หรือเปื่อยลุ่ย
- เช็คระบบทำความเย็น ดูระดับน้ำยาแอร์ เมื่อสตาร์ทรถเปิดแอร์แล้ว น้ำยาแอร์จะต้องใส (ไม่มีสี) หากน้ำยาแอร์มีสีขาวขุ่น แสดงว่าน้ำยาแอร์มีไม่พอ ควรนำรถไปเติมน้ำยาแอร์เพิ่มทันที
- เช็คระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ ดูปริมาณน้ำในหม้อน้ำ ถังพัก และสภาพของรังผึ้งหม้อน้ำ และทุกอย่าง และควรดูว่าด้านหน้าหม้อน้ำไม่มีเศษวัสดุ หรือใบไม้ติดอยู่ ดูท่อยางว่ามีรอยแยกหรือเปื่อย มีรอยฉีกขาดหรือหลวมหรือไม่ ถ้ามีควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนก่อนเดินทาง
- เช็คระบบจุดระเบิด (หัวเทียน) และแบตเตอรี่ ดูปริมาณน้ำกลั่น และอายุการใช้งาน
- เช็คดูปริมาณน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย
- เช็คระบบเบรก ปริมาณผ้าเบรก น้ำมันเบรก ท่อน้ำมัน หม้อลมเบรก น้ำมันครัตช์
- เช็คระบบช่วงล่างหน้า-หลัง ระบบขับเคลื่อน ยางเพลาขับ ลูกหมาก ยางกันฝุ่น คุณภาพของยาง และล้อ
- เช็คระบบไฟภายในตัวรถ และไฟส่องสว่างนอกรถ ไฟหรี่ ไฟเบรก แตร ฯลฯ
- รอยรั่วซึม ตรวจดูว่ามีร่องรอยน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค หรือน้ำรั่วซึมจากใต้ท้องรถ และห้องเครื่องยนต์
- เครื่องมือฉุกเฉินประจำรถที่จำเป็นต้องมี เครื่องมือช่างประจำรถ ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ สายลากจูง ฟิวส์สำรอง ไฟฉาย ป้ายฉุกเฉินสะท้อนแสง (ในยามเกิดอุบัติเหตุ ฯ)
- ตรวจเช็ครถระหว่างเดินทาง เป็นประจำทุกวัน เป็นสิ่งจำเป็น เช่น การเช็คแรงดันลมยาง การเช็คดูใต้ท้องรถหรือการตรวจเช็คปริมาณน้ำมันต่างๆ ใต้ฝากระโปรงรถ เป็นต้น
 
เกร็ดความรู้และข้อปฏิษัติในการขับรถร่วมขบวนคาราวานทัวร์ต่างประเทศ 
- ให้ขับรถตาม ระดับหมายเลข (รถแต่ละคันจะมีหมายเลขประจำรถ) อย่าแซงกันโดยไม่จำเป็นจะเกิดประโยชน์กับผู้ร่วมขบวน ทุกคน ทุกคัน คือ ในขณะเดินทาง จะมีการใช้ วิทยุสื่อสารช่วยให้การเดินทางตลอดเวลา เมื่อท่านได้ยินวิทยุสื่อสาร เช่น 
"มีรถบรรทุก สวน หมายเลข 1 ลงไป" หากท่านคือ หมายเลข 2 ก็จะประมาณได้ว่า เดียวจะมีรถบรรทุก สวนลงมาหาท่าน ส่วนคันอื่นๆ หลัง หมายเลข 2 ก็ จะทราบด้วย ว่าอีกประมาณเท่าใด จะมีรถ บรรทุก สวนลงมา 
"ขวามีรถจอดบนไหล่ทาง จากหมายเลข 1" ตั้งแต่หมายเลข 2 ลงไป ให้ระวังรถที่จอดอยู่ไหล่ทาง
จึงเป็นเหตุ บังคับให้รถทุกคัน ต้องมี วิทยุสื่อสาร 
 
ข้อควรระวังและวิธีใช้วิทยุสื่อสาร
- วางวิทยุ สื่อสาร ในตำแหน่ง ที่เหมาะสม อย่าให้ คีย์วิทยุ (ปุ่มกด) ไปโดนสิ่งอื่นใด หรือมีสิ่งอื่นใดมาทับ เพราะวิทยุจะส่งสัญญาณออกมา โดยท่านไม่รู้ตัว ซึ่งจะรบกวน การสื่อสาร ของรถคันอื่นทั่งขบวนเลยครับ 
- เมื่อได้ยินเสียงเรียก ส่งข้อความ มาที่รถหมายเลขของท่าน ให้รีบตอบรับทันที อย่าฟังแล้วเงียบ เพราะผู้เรียก จะไม่ทราบว่าท่านได้รับข้อความหรือเปล่า 
- ท่านต้องนำวิทยุสื่อสารไป ชาจ์ตไฟ ทุกครั้งก่อนเข้านอน ไม่ว่าแบ๊ตจะหมดหรือไม่ ต้องชาจ์ตให้เต็ม พร้อมใช้งานในทุกๆเช้า 
 
คาราวานทริปครั้งนี้ ประเทศลาวและเวียดนาม ขับรถชิดขวา ต่างจากบ้านเรา อย่าเว้นรถ ห่างจากคันหน้ามาก เพราะท่านอาจลืมตัว ด้วยความเคยชินมาขับชิดซ้าย เหมือนไทย จะทำเกิดปัญหา อันตราย เวลารถสวนมา เพราะถนนส่วนใหญ่ เป็น 2 เลน เท่านั้น ทั้งนี้สำหรับท่านที่ร่วมเดินทางคาราวานต่างประเทศครั้งแรกไม่ต้องกังวล เนื่องจากการเดินทางในรูปแบบคาราวานจะใช้ความเร็วเฉลี่ยไม่เกิน 80 กม. และยังมีทีมงานให้การดูแลเช็คระยะห่างตลอดการเดินทาง
 
 

Tag: คาราวานทัวร์,คาราวานทัวร์เดียนเบียนฟู ซาปา,คาราวานทัวร์เวียดนาม,คาราวานทัวร์ลาว,คาราวานทัวร์รถยนต์,คาราวานทัวร์ต่างประเทศ,คาราวานท่องเที่ยว,คาราวานอินโดจีน,ทัวร์คาราวานรถยนต์.คาราวานทัวร์ 2558,คาราวานทัวร์,คาราวานทัวร์เดียนเบียนฟู ซาปา,คาราวานทัวร์เวียดนาม,คาราวานทัวร์ลาว,คาราวานทัวร์รถยนต์,คาราวานทัวร์ต่างประเทศ,คาราวานท่องเที่ยว,คาราวานอินโดจีน,ทัวร์คาราวานรถยนต์.คาราวานทัวร์ 2558,คาราวานทัวร์,คาราวานทัวร์เดียนเบียนฟู ซาปา,คาราวานทัวร์เวียดนาม,คาราวานทัวร์ลาว,คาราวานทัว


สำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 704,126 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft