CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
ค้นหาข้อมูลทันใจ :
CHIANGRAI SMILE TOUR : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ | บริการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย จีน พม่า ลาว เวียดนาม ฯลฯ
 
ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,สิบสองปันนาทัวร์ 7000บาท,โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา,ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนาทัวร์ (ไปรถกลับรถ) ราคาพิเศษ2558
รูปภาพ แสดงไฟล์ที่แนบ
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด แสดงไฟล์ที่แนบ
วันที่เดินทาง : 30 ธ.ค.58-02 ม.ค.59 10,900 บาท -- รับ 25 ท่าน เดินทางโดยรถมินิบัส ** เที่ยวจุใจไม่ลงร้านซ๊อป ** ราคา : 10,900 บาท

เส้นทางทัวร์สิบสองปันนา ในลาว

ด่านโม่ฮานจีน ทัวร์สิบสองปันนา

เมืองหล้า ทัวร์สิบสองปันนา

ถนนสู่เมืองสิบสองปันนา

เส้นทางเข้าเมืองสิบสองปันนา

ทัวร์สิบสองปันนา

เที่ยวตัวเมืองสิบสองปันนา

โชว์พาราณสี เมืองสิบสองปันนาเชียงรุ่ง

การแสดงเรียกนกยูง ทัวร์สิบสองปันนา

หมู่บ้านไทลื้อกันกลั่นป้า ทัวร์สิบสองปันนา

โหมโรงก่อนการแสดงพาราณสี สิบสองปันนา

โรงแรม Runner ทัวร์สิบสองปันนา

โรงแรม Runner ทัวร์สิบสองปันนา

โรงแรม Runner ทัวร์สิบสองปันนา

โรงแรม Bingang ทัวร์สิบสองปันนา

โรงแรม Bingang ทัวร์สิบสองปันนา

โรงแรม Bingang ทัวร์สิบสองปันนา

โรงแรม Bingang ทัวร์สิบสองปันนา

โรงแรม Bingang ทัวร์สิบสองปันนา

โรงแรม Bingang ทัวร์สิบสองปันนา

โรงแรม Bodhi-island ทัวร์สิบสองปันนา

โรงแรม Bodhi-island ทัวร์สิบสองปันนา

โรงแรม Bodhi-island ทัวร์สิบสองปันนา

โรงแรม Bodhi-island ทัวร์สิบสองปันนา

โรงแรม Bodhi-island ทัวร์สิบสองปันนา

หมู่บ้านไทลื้อม่านติ้ว ทัวร์สิบสองปันนา

หมู่บ้านไทลื้อม่านติ้ว ทัวร์สิบสองปันนา

หมู่บ้านไทลื้อม่านติ้ว ทัวร์สิบสองปันนา
Jointour ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ่ง เส้นทาง R3A ผ่านชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆในลาว กับธรรมชาติขุนเขาอันงดงามสู่เมืองแห่งไทลื้อสิบสองปันนา ทัวร์เส้นทางเชียงของ–ห้วยทราย-หลวงน้ำทา–เมืองสิบสองปันนา(เชียงรุ่ง)–เมืองหล้า–เชียงของทัวร์ 4วัน 3 คืน หรือสามารถปรับเป็นโปรแกรมทัวร์ 3วัน 2คืนได้สำหรับท่านที่มีเวลาจำกัด // Jointour ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ่ง 30 ธ.ค.58-02 ม.ค.59 -- 10,900 บาท-- รับ 25 ท่าน เดินทางโดยรถมินิบัส ** เที่ยวจุใจไม่ลงร้านซ๊อป **

เที่ยวสิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา,สิบสองปันนาทัวร์,สิบสองปันนาการเดินทาง,เมืองสิบสองปันนา,บริษัททัวร์สิบสองปันนา,โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย

สิบสองปันนา หรือ เชียงรุ่ง หรือหลายคนอาจเรียก เชียงรุ้ง ส่วนชาวไทลื้อในสิบสองปันนาเรียกว่า เจียงฮุ่ง หรือ แจ่งฮุ้งความหมายของคำว่าเชียง หรือ เจียง,แจ่ง นั้นหมายถึง เมือง : คือเมืองใหญ่ที่เคยมีกษัตรย์ปกครองมาก่อน ซึ่งคำเรียกเล่านี้มีรากฐานศัพท์จากภาษาไทยล้านนา ซึ่งรวมถึงสิบสองปันนาซึ่งครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็อยู่ในดินแดนของล้านนา ส่วนความหมายของคำว่า รุ่ง หรือ ฮุ่ง,ฮุ้ง นั้นหมายถึง รุ่งเช้า หรือรุ่งอรุณนั่น เอง เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันก็จะหมายถึง เมืองแห่งรุ่งอรุณ ซึ่งความหมายนี้ ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวสิบสองปันนาเล่าว่าครั้งหนึ่งในพุทธการพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองสิบสองปันนานี้ในเวลารุ่งเช้า ดังนั้นชาวไทลื้อจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเชียงรุ่ง หรือเจียงฮุ่ง นั้นเอง

สิ่งที่ทำชาวไทลื้อรุ่นหลังๆเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาสิบสองปันนา ก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำนี้ตามตำนานเล่าว่าสมัยพุทธการชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำโขง นั้นไม่มีน้ำสะอาดไว้บริโภค(น้ำโขงเป็นน้ำตะกอนแดง)ครั้นพระพุทธองค์เดินทาง มาถึง ชาวบ้านได้กราบขอให้พระองค์ประทานแหล่งน้ำสะอาดเพื่อดื่มกินพระพุทธองค์จึงได้ใช้ไม้เท้ากระทุ้งลง ณ จุดหนึ่งปรากฎว่ามีน้ำสะอาดสีขาวบริสุทธิไหลออกมาให้ชาวบ้านดื่มกิน ซึ่งบ่อน้ำนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ชื่อว่าเวียงผาครางซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือการนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำโขงชมสวนลิง(แต่ล่าสุดได้ปิดให้บริการแล้ว)

ชาวจีนเรียก ชวีช๋วนป่านน้า Xishuangbanna หรือ จิ่งหง (JingHong) ในภาษาทางการจีน สิบสองปันนาคือเมืองเอก(หรืออำเภอเมือง)ในเขตการปกครองตนเองของมณฑลยูนาน ประเทศจีน

ส่วนคำว่า สิบสองปันนา นั้นหมายถึง เมืองหนึ่งในอาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งมีเมืองหนองแสเป็นเมืองหลวงซึ่งปัจจุบันคือเมืองต้าหลี่ในมณฑลยูนนาน สิบสองปันนาได้แบ่งการปกครองซึ่งมีเชียงรุ่งเป็นศูนย์กลางโดยแบ่งเขตรับผิด ชอบหรือในโบราณคือแบ่งเขตการเก็บภาษีของเจ้าเมืองต่อชาวบ้านดังนี้

1. เมืองเชียงรุ่ง เมืองยาง เมืองฮำ รวมเป็น 1 พันนา
2. เมืองแจ เมืองมาง (ฟากตะวันตก) เมืองเชียงลู เมืองออง เป็น 1 พันนา
3. เมืองลวง เป็น 1 พันนา
4. เมืองหน เมืองพาน เชียงลอ เป็น 1 พันนา
5. เมืองฮาย เชียงเจือง เป็น 1 พันนา
6. เมืองงาด เมืองขาง เมืองวัง เป็น 1 พันนา
7. เมืองหล้า เมืองบาน เป็น 1 พันนา
8. เมืองฮิง เมืองปาง เป็น 1 พันนา
9. เชียงเหนือ เมืองลา เป็น 1 พันนา
10. เมืองพง เมืองมาง (ฟากตะวันออก) เมืองหย่วน เป็น 1 พันนา
11. เมืองอูเหนือ เมืองอูใต้ เป็น 1 พันนา
12. เมืองเชียงทอง อีงู อีปาง เป็น 1 พันนา
13. เมืองภูแถนหลวง เวียงคำแถน เป็น 1 พันนา

ถ้าไม่รวมเชียงรุ่ง ก็จะมีเขตแบ่งการปกครองอยู่ 12 เขต ก็คือ 12 พันนา หรือบางท่านหมายถึงหนึ่งหมื่นสองพันนา หรือ สิบสองปันนา (ปันหรือปั๋นในภาษาไทยล้านนาหมายถึง การให้ ส่วน นาก็คือที่นา ในที่นี้หมายถึง การแบ่งที่นาให้ปกครอง 12 เขตนั้นเอง

ปัจจุบันสิบสองปันนา ประกอบด้วย 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองฮำ (ฮำในภาษาไทลื้อหมายถึงการคลี่ผ้าออกเนื่องจากครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเชียงรุ่ง ชาวเมืองได้คลี่ผ้าของตนเองออกแล้วต่อยาวให้พุทธองค์เยียบจนมาถึงเมืองนี้)หรือกาหลั่นป้าในภาษาจีน อำเภอเมืองไห่ และอำเภอเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาวไทลื้อ ที่มีวัฒนธรรมของตนเองที่เด่นชัด ประเพณี ทั้งภาษา การแต่งกายชาติพันธุ์ สถาปัตยกรรมบ้านเรือน และอาหารการกินเชียงราย สไมล์ ทัวร์ มีความยินดีที่จะนำท่านไปสัมผัส โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา มนต์เสน่ต์แห่งชาวไทลื้อ กำหนดการเดินทาง

เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น/โม่ฮาน-เมืองหล้้า-เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)-หลวงน้ำทา-เชียงของ (ไปรถกลับรถ) โปรแกรม 4วัน3คืน

วันแรก     เชียงของ – ห้วยทราย –หลวงน้ำทา – บ่อเต็น/โม่ฮาน – เมืองหล้า – เชียงรุ่ง                                                               
07.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ บริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 อำเภอเชียงของ มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทรอให้การต้อนรับ
               และอำนวยความสะดวก
07.30 น.   นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยรถบัสโดยสาร
               บริการระหว่างสะพานพรมแดน  ผ่านพิธีการเข้าเมืองของ สปป.ลาวเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางบนเส้นทาง R3A คุนหมิง-ลาว-
               กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย (ออกเดินทางจากห้วยทราย 111 กม.คณะแวะที่หมู่บ้านน้ำฟ้า) จากนั้นนำคณะออกเดินทางต่อ ผ่านเมือง
               เวียงภูคา ซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญของประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนพี่น้องชาว
               ลาว รวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าๆต่าง และป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์
12.00 น.   เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  ณ ร้านอาหารปางเดื่อ หลวงน้ำทา
13.00 น.   จากนั้นนำท่านออกเดินทางจากหลวงน้ำทาไปยังด่านพรมแดนลาว/จีน ที่ด่านบ่อเต็น(ลาว)/โม่ฮาน(จีน) 
14.00 น.   คณะเดินทางถึงพรมแดนลาว/จีน ผ่านพิธีการผ่านแดนออกประเทศลาว และเข้าสู่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว
15.00 น.   นำคณะออกเดินทางจากด่านโม่ฮานผ่านอำเภอเมืองหล้า ซึ่งเป็นอำเภอหน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้(มณฑลยูนนาน) เพื่อเดินทาง
               ต่อไปยังตัวเมืองเชียงรุ่ง(อำเภอเมืองของจังหวัดสิบสองปันนา) 
18.00 น.   คณะเดินทางถึงเชียงรุ่ง จากนั้นนำคณะเดินทางไปเที่ยวชมโครงการ 9 จอม 12 เชียงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาบนพื้นที่ 600 ไร่ โดยผู้ร่วม
               ทุนชาวไทยและจีน พัฒนาพื้นที่ให้แห่งนี้เป็นสิบสองปันนาเมืองใหม่ในรูปแบบล้านนาประยุกต์ 
18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ภัตราคาร 9 จอม 12 เชียง จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ ปิงก่าน (Harborside International Bingang
               Hotel) หรือโรงแรมผู๋ถี (Bodhi Island Boutique Garden Hotel) หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้ง ที่
               ถนนคนเดินสิบสองปันนา ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโรงแรมที่พัก ตามอัธยาศัย

วันที่สอง   เชียงรุ่ง – สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงเมืองลื้อ – โชว์พาราณาสี                                                                                      
07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่3) ในที่พัก
08.00 น.   นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ ชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี หรือเผ่าอีก้อ ชมการแสดงศิลปะชนเผ่าในสิบสองปันนาที่น้ำตกเก้า
               มังกร จากนั้นชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขาจำนวนหลายร้อยตัว นำท่านชมศูนย์วิจัยยาสมุนไพรสิบสอองปันนา ในตัว
               เมืองเชียงรุ่ง
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ร้านอาหารไทร้กรั๋วเฉิน
13.00 น.   นำท่านชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปัน
               นา ยูนนานลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน และพระพุทธรูปยืนขนาดสูง 49 เมตร ใหญ่ที่สุดในแถบนี้
               จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงรุ่งได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อจินฟา ซึ่งเป็นหมู่บ้านผลิต
               มีดสิบสองปันนาที่เลื่องชื่อหลังจากนั้นให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ง บริเวณย่านศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ง
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ภัตตาคารไต่เหยียนฟู๋ จากนั้นเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ่งเป็น การแสดงโชว์ศิลป
               วัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา จากนั้นกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม   เชียงรุ่ง –  หมู่บ้านไทลื้อม่านติ้ว  – วัดป่าเจ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไทลื้อ - เมืองหล้า                                                    
07.00 น.   ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่6)  ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.   นำคณะเดินทางเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านติ้ว (ก่อนถึงหมู่บ้านไทลื้อม่านติ้วแวะเที่ยวชมตลาดเช้าไทลื้อชมวิถีชีวิตยามเช้าของ
               ชาวไทลื้อ) หมู่บ้านม่านติ้ว ได้รับการอนุรักษ์จากทางการท่องถิ่น และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
               ประเพณี และสถาปัตยกรรมการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เดินเที่ยวชมหมู่บ้าน ชมวัดม่านติ้วซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ตั้งอยู่บน
               เนินเขาใจกลางหมู่บ้าน จากนั้นอิสระเลือกซื้อผมไม้สดตลาดฤดูกาล และผ้าทอไทลื้อ ฯ ที่ชาวบ้านนำมาขาย
               หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปชมวัดป่าเจ ซึ่งเป็นวัดไทลื้อที่สำคัญในเมืองเชียงรุ่ง ชมพระวิหารอันยิ่งใหญ่ศิลปะการก่อสร้างแบบ
               ไทลื้อประยุกต์ 
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ สุ่ยหยวน
13.00 น.   ก่อนออกเดินทางไปเมืองหล้า นำคณะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไทลื้อ ซึ่งภายในบอกเล่าถึงเรื่องลาวประวัติความเป็นมาของ
               ชนชาติไทลื้อและชนเผ่าต่างในมณฑลยูนาน จากนั้นชมร้านนวดฝ่าเท้า และร้านผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่  หลังจากนั้นออกเดินทางไป
               ยังอำเภอเมืองหล้า ซึ่งหล้า หมายถึงชาในภาษาไทลื้อ 
17.00 น.   เดินทางถึงเมืองหล้า นำคณะเข้าที่พักโรงแรม จินซิ่ว (Jin Xiu) หรือโรงแรมเพิง จี (Peng Ji) หรือเทียบเท่า
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ร้านอาหารจี้เชียงหยวน จากนั้นอิสระในการช้อปปิ้งบริเวณใกล้โรงแรม 
 
 วันที่สี่       เมืองหล้า – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ – เชียงราย                                                                                     
06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9)  ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
07.00 น.   จากนั้นเก็บสัมภาระอำลาเมืองสิบสองปันนาเพื่อเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านพิธีการผ่านแดน
               เรียบร้อยออกเดินทางไปยังเมืองหลวงน้ำทา
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ร้านอาหารสบายดีหลวงน้ำทา
13.00 น.   ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว
16.00 น.   เดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนำท่าน กลับมายังเชียงของ ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ
               พร้อมเก็บความประทับใจ


ทัวร์สิบสองปันนา
อัตราค่าบริการ

 ราคาทัวร์สำหรับ 8 ท่าน            ท่านละ 8,800 บาท
 ราคาทัวร์สำหรับ 16 ท่านขึ้นไป  ท่านละ 8,500 บาท
 ราคาทัวร์สำหรับ 30 ท่านขึ้นไป  ท่านละ 7,500 บาท
 ราคาทัวร์สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป  ท่านละ 7,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม    2,500  บาท 


อัตราทัวร์รวม
•   ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
•   ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน
•   ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว – จีน
•   ค่าที่พัก 3 คืน, อาหาร 10 มื้อ
•   ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
•   มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย
•   ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี 
•   ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราทัวร์ไม่รวม
•   ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
•   ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
•   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
•   ค่าภาษีต่างๆ(ถ้ามี)
•   ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว สำหรับชาวต่างชาติ
•   ค่าถ่ายรูปแนบวีซ่าจีน ที่หน้าด่าน คนละ 20 หยวน (กรณีรูปที่ส่งมาไม่ผ่าน)

เอกสารในการเดินทาง
ส่งหนังสือเดินทาง ( Passport ) พร้อมรูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นจากคอมฯ และไม่ควรเป็นรูปถ่ายในชุดข้าราชการพร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยห้ามเย็บรูปติดพาสปอร์ตใกล้ใบหน้า)

การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, เยื่อไผ่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น


หมายเหตุ               
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, 
     อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนือ
     อำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึง
     ถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
-    คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
     ตรวจคนเข้าออกเมืองนั้นๆเป็นสำคัญ


Tag :
ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา,สิบสองปันนาทัวร์,สิบสองปันนาการเดินทาง,เมืองสิบสองปันนา,บริษัททัวร์สิบสองปันนา,ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา,โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา,เที่ยวสิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา,สิบสองปันนาทัวร์,สิบสองปันนาการเดินทาง,เมืองสิบสองปันนา,บริษัททัวร์สิบสองปันนา,ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา,โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา,เที่ยวสิบสองปันนา,12 ปันนา,เมือง12 ปันนา,ทัวร์12ปันนา,สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ,ภาพทัวร์สิบสองปันนา,รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนา,รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์,ภาพทัวร์สิบสองปันนา,สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา,ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง,สิบสองปันนา การเดินทาง,ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก,แลนด์12ปันนา,ราคาแลนด์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2558,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,
ทัวร์สิบสองปันนา 2558,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2558,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2558,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงรายสำนักงาน 600/10 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130 โทร. 089-1928020, 089-9977550
E-mail : chiangraismiletour@hotmail.co.th,info@chiangraismile.com Website : www.ChiangraiSmile.com

ใบอนุญาตประกอบะธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/0461

ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 386,075 ครั้ง

Copyright @ 2010 - 2016 ChiangraiSmile.com All rights reserved. Design by :
chiangrai enter soft